Leveringsinformatie

Verzend Informatie

De levering van bestelde goederen gebeurt na ontvangst van betaling. De uiterste leveringstermijn is 21 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 21 dagen is na ontvangst van de betaling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren.
Eventueel reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na het ontbinden van de overeenkomst worden teruggeboekt.
 
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. In geval van annulatie van de bestelling na de wettelijke termijn van 14 dagen is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belopen van 33% van de waarde van de bestelling. Indien de bestelling reeds onderweg is zullen de kosten 100% aangerekend worden. De goederen worden verzonden op risico van de verkoper. De vervoerskosten binnen België of Nederland zijn voor rekening van de klant en worden afgeleverd aan de gelijkvloerse voordeur , tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bij levering in Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en in Pelt verzenden wij  GRATIS bij een bestelling van minimum 20 euro. Buiten de regio zijn onze prijzen EXCLUSIEF VERZENDING.
Bij een bestelling minder dan 20 euro wordt een administratiekost aangerekend.
Afhalen is ook mogelijk, maar enkel na telefonische afspraak (+32 11 648 002) of via e-mail info@janniselektro.be
 
Levering op verdiepingen of leveringen binnenshuis, van het toestel, of installatie van het toestel zijn enkel mogelijk, mits meerprijs en na onderling overleg met Jannis Elektro. Leveringen worden uitgevoerd door de Post, distrubiebedrijven of in eigen beheer. Enkel U dient uw bestelling vooruit te betalen. Betaling bij levering is niet mogelijk! U betaalt op voorhand via overschrijving op bankrekening BNP Paribas Fortis IBAN BE11 2350 1083 8548 BIC: GEBABEBB. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor, om na het verstrijken van een termijn van 14 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
 
Levering
 
Leveringen van artikelen geschieden te allen tijde ongemonteerd. Bezorging zal steeds plaatsvinden op de begane grond aan de voordeur, mits deze zonder trap of treden bereikbaar is. Toestellen worden door ons niet aangesloten of ingebouwd, tenzij anders overeengekomen.
Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geeist.