Privacy van gegevens

Uw persoonlijke gegevens zullen NOOIT aan partners of derden worden versterkt voor commerciële doeleinden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. Firma Jannis zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld (bijvoorbeeld de Post of transportbedrijven). Deze gegevens kunnen per e-mail worden opgevraagd op info@mjannis.be en men kan per e-mail aangeven of deze gegevens aangepast dan wel verwijderd dienen te worden. Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop geen prijs stelt, zullen uw gegevens  worden opgenomen in een centraal bestand van Firma Jannis, en zullen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.